IT undervisningen vil blive forsøgt udført sådan, at emner i IT handleplanen for Sankt Petri Skole*) bliver fulgt i så vid en udstrækning som muligt. Klik her for at læse den.

Der vil i undervisningen blive stillet fælles og obligatoriske opgaver, men en stor del af arbejdet vil også være meget individuelt bygget op, og stiller derfor krav til dig om at udvise selvstændighed, interesse, tålmodighed og en hel del kreativitet.
Nedenstående er en kort præsentation af digitale værktøjer, som du skal/kan komme til at stifte bekendtskab med, og forhåbentlig kan blive en god bruger af.

 

Office værktøjerne Word (1), Excel (2), PowerPoint (3) og Publisher (4).
Der vil være obligatoriske opgaver i alle, men der sættes størst fokus på Word og PowerPoint.

 

Tegne, billed og video værktøjerne Paint (5), GIMP (8) og AVS Videoeditor (7).
Der vil være obligatoriske opgaver i Paint og AVS Videoeditor. GIMP er KUN til specialinteresserede med stor tålmodighed og selvstændighed. Alternativt tilbydes I billedbehandling af online karakter..

 

Internetværktøj: Browser (6), Søgesystem (6), IntraNet (6) Websider og HTML (11).
I den daglige undervisning kommer du automatisk til at blive bekendte med begreberne. Du vil blive udsat for søgekonkurrencer, tage stilling til websider, etik og sikkerhed, og har du stor interesse, kan man evt. programmere sine egne hjemmesider. Hjemmesiden kan laves i værktøjet FrontPage eller på en af de mange online muligheder der findes.

 

Produktion af: Spil (9) og Musik (10).
Er frivillige værktøjer og meget interessebetonet. Du skal have stor tålmodighed og selvstændighed.

 

Projekt (12).
Her skal du udarbejde et arbejdsprogram til dig selv, hvor du skal forsøge at benytte nogle af de forskellige digitale værktøjer, som vi har arbejdet med. Det skal være noget du brænder for eller måske noget du skal benytte til et andet fag, Projektet kommer til at køre i den sidste periode af MusPra IT kurset, og vil danne grundlag for den afsluttende karakter, som du modtager efter endt kursus.

*) Er ikke officiel, men en guide som læreren prøver at holde sig til.